Seachtain na Gaeilge: Celebration of our national language

Seachtain na Gaeilge: Celebration of our national language

By Caomhóg Breathnach

Tá Seachtain na Gaeilge 2021 linn, féile idirnáisiúnta Ghaeilge í atá ar an gceiliúradh is mó dár dteanga agus dár gcultúr dúchais a bhíonn ar siúl in Éirinn agus in go leor tíortha eile gach bliain.

Seachtain na Gaeilge 2021 is now taking place, an international Irish language festival and one of the biggest celebrations of our native language and culture that takes place each year in Ireland and in many other countries.

seachtain na gaeilge1 1

Alison Yates, Mark Ward and Liz Corry with Brian Ó Gáibhín, Áras Chrónáin and Front: Mayor Ed O Brien and Bernard Dunne, Patrún Seachtain na Gaeilge Átha Cliath Theas

Tá Átha Cliath Theas, agus SnaGÁCT (Seachtain na Gaeilge Átha Cliath Theas), mar ceannródaí i gcur chun cinn an feachtas ‘Gaeilge le Chéile’, trí níos mó deiseanna a chruthú agus a spreagadh do  dhaoine an Ghaeilge a úsáid gach lá, ag tosú le rud simplí ar nós ‘Go raibh maith agat’ agus ‘Slán’ agus iad a úsáid Gach lá, Gach áit le Gach duine.

Chuig sinn tá clár leathan d’imeachtaí ar líne ag tarlú i mbliana le linn Seachtain na Gaeilge, gach eolas le fáil ar shuíomh gréasán: SDCC Ranganna Gaeilge, ceardlanna éagsúla, seisiúin ceoil, agus ar ndóigh ciorcal comhrá eagraithe ag na Leabharlanna agus Áras Chrónáin.

South Dublin County, and SnaGÁCT, is leading the way in the promoting the campaign ‘Gaeilge le Chéile’, by creating more opportunities and encouraging people to use and speak Irish every day, starting with the simple phrases like ‘Go raibh maith agat’ and ‘Slán, and using theme Everyday,  Everywhere with Everyone.

To support this there is a huge range of ONLINE events taking place during Seachtain na Gaeilge, full information can be accessed online at SDCC, Irish Classes, various workshops, traditional Irish muisc sessions, and of course conversation groups organised by the Libraries and Áras Chrónáin.

Ná déan dearmad, úsáid an méid Gaeilge agus is féidir leat: Gach Lá, Gach Áit le Gach Duine.

Don’t forget, use as much Irish as you can: Everyday, Everywhere, with Everyone.

Conas atá tú? (KU-NISS A-THAW 2?) How are you?

Go raibh maith agat. (GUH REV MOH A-GUT)  Thank you.

Slán! (SLAWN!) Goodbye! 

Tabhair aire agus fan slán.

By subscribing to The Echo you are supporting your local newspaper Click Here: Echo Online.

TAGS
Share This